Loader

Farm Me blog

Administrator

October 24, 2023

Solo ranking tuần 49

• Vua Gà Rán

- Đây là đua top số lượng Chicken Fried được sản xuất ra
- Không có giới hạn level account
- Không giới hạn tổng tài sản ME
- Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 1 điểm
Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50

• Vua Caramel

- Đây là đua top số lượng Caremel được sản xuất trong quá trình diễn ra
- Không có giới hạn level account
- Không giới hạn tổng tài sản ME
- Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ là 1 điểm
Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50

• Vua Phô Mai

- Đây là đua top số lượng cheese được sản xuất ra
- Không có giới hạn level account
- Không giới hạn tổng tài sản ME
- Với mỗi 1 cheese sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 1 điểm
Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 100

• Vua Sandwich

- Đây là đua top số lượng Sandwich được sản xuất trong quá trình diễn ra
- Không có giới hạn level account
- Không giới hạn tổng tài sản ME
- Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ là 1 điểm
Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50

Like
Share