Loader

Farm Me blog

Administrator

March 06, 2023

SOLO RANKING - Tổng hợp thông tin Solo Ranking 33

• Thời gian đăng ký: 16:00 PM UTC+7 ngày 03/03/2023 đến 23:30 PM UTC+7 ngày 06/03/2023
• Bắt đầu đua Ranking: 00:00 AM UTC+7 ngày 07/03/2023 - 00:00 AM UTC+7 ngày 17/03/2023

Chi tiết, bạn có thể xem tại Wiki của Farm Me: https://wikivn.farmme.io/ranking/solo-ranking

Ranking làm nông vẫn đang chiếm ưu thế ở tuần 33. Các ranking của tuần 33 bao gồm:

Chúa tể xây dựng (GHTS > 0 ME & Level >= 1)

• Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận.
• Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.
Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (không tính Đá mua trong Shop)
• Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0
• Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
• Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 456
• Reward Pool sẽ cập nhật sau
_________________________________

Thái tử Ủ muối

• Đây là loại đua top về số lượng lần thu hoạch Gà trong game
• Mỗi lần thu hoạch gà sẽ + 1 điểm
• Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
• Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 80.
• Reward Pool sẽ cập nhật sau
_________________________________

Đại gia Heo

• Đây là loại đua top về số lượng lần mua Heo từ NPC trong game
• Mỗi lần mua Heo tại NPC sẽ được tính điểm như sau:
  - Heo thường: + 1 điểm
  - Heo biến dị 1: + 3 điểm
  - Heo biến dị 2: + 5 điểm
• Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
• Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 30.
• Reward Pool sẽ cập nhật sau
_________________________________

Nông dân trùm sò

• Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 15 đến 30 trong game.
• Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)
• Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
• Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 1000
• Reward Pool sẽ cập nhật sau.

1
Share