Loader

Farm Me blog

Administrator

April 06, 2022

FARM ME HANDBOOK: Long Live Farmers

FARM ME HANDBOOK: Nông dân muôn năm - Tổng Pool thưởng: 136 $NEAR/nhóm.

 

  • Cuộc đua số lần trồng cây, mỗi cây = 1 điểm

 

  • Bạn cần đạt ít nhất 179 điểm để nhận thưởng

 

  • Thời gian đua top: 0:00 01.04 - 12 AM 08.04 (giờ Việt Nam)

 

  • Chi tiết cả 6 Solo Ranking tại: https://bit.ly/solorankingthe3rd

 

Hãy lấp đầy nông trại của bạn bằng đủ loại cây trồng và ghi tên mình vào bảng vàng Farm Me bạn nha!

 

--

 

Tham gia minigame để nhận suất IDO: https://bit.ly/InviteyoutotheFarmMeteam

Like
Share